Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenie

O B W  I E S Z C Z E N I E

  W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

   o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.).

podaję do publicznej wiadomości                             

że w dniu 23 grudnia 2019 r. na wniosek MAPERIS Piotr Brzeziński, ul. Królewiecka 25 lok. 20, 09-402 Płock, pełnomocnika Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Bełchów nr działek ewidencyjnych: 412/1, 660/3, 787/3, 787/12, 787/18, 787/19, 652, w obrębie ewidencyjnym 0007 Dzierzgów nr działek ewidencyjnych: 492, 501, w obrębie ewidencyjnym 0008 Dzierzgówek nr działki ewidencyjnej 338, gmina Nieborów.

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów na adres: 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. Wniosek powinien zwierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określenie czego dotyczy.

(-) Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-01-09
 • opublikował: Urszula Fijałkowska
  data publikacji: 2020-01-09 08:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166930
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38