Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie

O B W  I E S Z C Z E N I E

  W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

   o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.).

podaję do publicznej wiadomości                             

że w dniu 23 grudnia 2019 r. na wniosek MAPERIS Piotr Brzeziński, ul. Królewiecka 25 lok. 20, 09-402 Płock, pełnomocnika Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Bełchów nr działek ewidencyjnych: 412/1, 660/3, 787/3, 787/12, 787/18, 787/19, 652, w obrębie ewidencyjnym 0007 Dzierzgów nr działek ewidencyjnych: 492, 501, w obrębie ewidencyjnym 0008 Dzierzgówek nr działki ewidencyjnej 338, gmina Nieborów.

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów na adres: 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. Wniosek powinien zwierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określenie czego dotyczy.

(-) Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
    data wytworzenia: 2020-01-09
  • opublikował: Urszula Fijałkowska
    data publikacji: 2020-01-09 08:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49950
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 629133
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony