Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

Znak: GKI.6733.2.1.2020                                                      Nieborów, dnia  12.02.2020 r.                                                 

 

                                                 O B W  I E S Z C Z E N I E

                                     W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

                            o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji

                               o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.).

                                            podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 12 lutego 2020 r. na wniosek Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na utworzeniu w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, realizowanej na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Bobrowniki oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 942/4, 944/2 i 946/2.  

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie w terminie do dnia 26 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określenie czego dotyczy.

 

 (-) Wójt Gminy Nieborów

 Jarosław Papuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
    data wytworzenia: 2020-02-12
  • opublikował: Urszula Fijałkowska
    data publikacji: 2020-02-12 15:07
  • zmodyfikował: Urszula Fijałkowska
    ostatnia modyfikacja: 2020-02-12 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50032
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 630133
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony