Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

Znak: GKI.6733.2.1.2020                                                      Nieborów, dnia  12.02.2020 r.                                                 

 

                                                 O B W  I E S Z C Z E N I E

                                     W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

                            o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji

                               o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2081 ze zm.).

                                            podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 12 lutego 2020 r. na wniosek Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na utworzeniu w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, realizowanej na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Bobrowniki oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 942/4, 944/2 i 946/2.  

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie w terminie do dnia 26 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określenie czego dotyczy.

 

 (-) Wójt Gminy Nieborów

 Jarosław Papuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Urszula Fijałkowska
  data publikacji: 2020-02-12 15:07
 • zmodyfikował: Urszula Fijałkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-12 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166854
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38