Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

Nieborów, dnia  01.04.2020 r.

Znak: GKI.6733.1.13.2020                                          

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 256),

Wójt Gminy Nieborów zawiadamia, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. na wniosek Piotra Brzezińskiego reprezentującego MAPERIS SP. Z O.O., ul. Królewiecka 25 lok. 20, 09-402 Płock pełnomocnika Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, została wydana decyzja  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bełchów nr działek ewidencyjnych: 412/1, 660/3, 787/3, 787/12, 787/18, 787/19, 652, w obrębie ewidencyjnym Dzierzgów nr działek ewidencyjnych: 492, 501, w obrębie ewidencyjnym Dzierzgówek nr działki ewidencyjnej 338, gmina Nieborów.

         W związku z powyższym informuję, że strony postepowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, pok.106 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

        Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 1 kwietnia 2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów.

Wójt Gminy Nieborów

(-)  Jarosław Papuga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-04-01
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2020-04-01 07:55
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-01 07:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166937
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38