Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

 Znak: GKI.6733.2.13.2020                                                    Nieborów, dnia  04.05.2020 r.                                                 

 

O B W  I E S Z C Z E N I E

 W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 256), Wójt Gminy Nieborów zawiadamia, że w dniu 4 maja 2020 r. na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: utworzeniu w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, realizowanej na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 942/4, 944/2 i 946/2.

         W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, pok.106 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

        Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 4 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów.

Wójt Gminy Nieborów

      (-)  Jarosław Papuga             

 

 

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-05-04
 • opublikował: Urszula Fijałkowska
  data publikacji: 2020-05-04 17:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 167034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38