Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

 Znak: GKI.6733.2.13.2020                                                    Nieborów, dnia  04.05.2020 r.                                                 

 

O B W  I E S Z C Z E N I E

 W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 256), Wójt Gminy Nieborów zawiadamia, że w dniu 4 maja 2020 r. na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: utworzeniu w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, realizowanej na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 942/4, 944/2 i 946/2.

         W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, pok.106 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

        Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 4 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów.

Wójt Gminy Nieborów

      (-)  Jarosław Papuga             

 

 

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
    data wytworzenia: 2020-05-04
  • opublikował: Urszula Fijałkowska
    data publikacji: 2020-05-04 17:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49942
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 629116
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony