Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

 Znak: GKI.6733.3.1.2020                                                                         Nieborów, dnia  21.07.2020 r.                                                 

 

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 322) 

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 16 lipca 2020 r. na wniosek Piotra Zawadzkiego, MILLSEN Sp. z o. o. 96-500 Sochaczew, ul. Kochanowskiego 60, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz przebudowie słupa SN, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 274. 

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie do dnia 4 sierpnia 2020 r.  Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określenie czego dotyczy.                                                       

Z up. Wójta

(-) Adam Janiak

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-07-21
 • opublikował: Urszula Fijałkowska
  data publikacji: 2020-07-21 08:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101020
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 13:46