Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,

na fragmencie wsi Nieborów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały Nr XXX/183/20  z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Nieborów.

Granice obszaru objętego planem miejscowym są wyznaczone na załączniku graficznym do ww. uchwały, który jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nieborowie.

Przedmiotem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji terenów rekreacyjnych w tym terenów zielonych, parku, muszli koncertowej lub miejsca na ustawienie sceny z elementami małej architektury i placem zabaw oraz korekta przebiegu drogi dojazdowej z dostosowaniem do istniejących granic własności.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Nieborów na adres Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, w terminie do dnia 12 stycznia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej (poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Nieborów lub drogą pocztową),

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:  gmina@nieborow.pl. 

Ponadto informuję, że z treścią uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów.

 

                      Wójt Gminy Nieborów

                       (-)  Jarosław Papuga

drukuj (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-12-07
 • opublikował: Urszula Fijałkowska
  data publikacji: 2020-12-07 11:35
 • zmodyfikował: Urszula Fijałkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-07 13:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101022
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 13:46