Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GKI. 6733.6.2015                                                   

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

        Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm./.

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 3 sierpnia 2015r. na wniosek Jacka Lewińskiego ATEM-Polska Sp. z o.o.  ul. Stefana Żeromskiego 9,  60-544 Poznań, pełnomocnika POLKOMTEL Sp. z o.o.  ul. Postepu 3, 02-676 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT30799 A2 Piaski,  realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych  w miejscowości Piaski, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 325/4, 220/1, 221/1 i 181/7.

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

Nieborów, dnia 17.08.2015 r.                                       Wójt Gminy Nieborów

                                                                                                 /-/ Andrzej Werle

 

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-08-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-08-17 13:42
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 13:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101069
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 13:46