Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GKI.6733.7.2015                                                   

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

        Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm./.

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 24 września 2015r. na wniosek Anny Nowak ATEM-Polska Sp. z o.o.  ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa, pełnomocnika Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange wraz z infrastrukturą Piaski A2,  realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych  w miejscowości Piaski, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 473/2, 475/1, 70/4

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

                                                                                              Wójt Gminy Nieborów

                                                                                                  /-/ Andrzej Werle                                                                       

Nieborów, dnia 24.09.2015r.

  

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-09-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-09-25 14:04
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-25 14:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 167040
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38