Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GKI.6733.8.2015                                                          

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

        Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z póżn. zm./.

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 15 września 2015r. na wniosek Janusza Ciszewskiego BB Instal Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 61C lok.304, 01-031 Warszawa, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A,  20-340 Lublin, Oddział Lodz-Teren ul. Tuwima 58, 90-021 Łodż, Rejon Energetyczny Łowicz, ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i słupowej stacji transformatorowej,  realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowniki, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr  357, 355/2 oraz w miejscowości Dzierzgów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi 208, 263/2, 264/2, 331/1, 331/4, 507/1.

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

                                                                       

                                                                                    Wójt Gminy Nieborów

                                                                                       /-/ Andrzej Werle

Nieborów, dnia 25.09.2015r.

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-09-30 13:45
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-30 13:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166933
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38