Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W  I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A   G M I N Y   N I E B O R Ó W       

o wszczęciu  postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

        Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 z póżn. zm./.

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 2 listopada 2015r. na wniosek Andrzeja Bugaja 96-100 Skierniewice, ul. Staszica 14,  działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A,  20-340 Lublin, Oddział Lodz-Teren ul. Tuwima 58, 90-021 Łodż, Rejon Energetyczny Żyrardów, 96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 1-5, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie  sieci średniego napięcia i przebudowie sieci niskiego napięcia, budowie elektroenergetycznej linii kablowej przyłącza niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego i budowie stacji transformatorowej,  realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w miejscowości Arkadia, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr  332/5, 288/4, 334/4.

       Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

                                                                       

                                                                                    Wójt Gminy Nieborów

                                                                                       /-/ Andrzej Werle

Nieborów, dnia 02.11.2015r.          

drukuj (OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
    data wytworzenia: 2015-11-02
  • opublikował: Paweł Tartanus
    data publikacji: 2015-11-09 07:45
  • zmodyfikował: Paweł Tartanus
    ostatnia modyfikacja: 2015-11-09 07:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50011
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 629771
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony