Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nieborów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w nawiązaniu do uchwały Nr IX/30/15 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień, w dniach od 3 marca 2016r. do 4 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie w godz. urzędowania.

            Zmiana uchwały dotyczy wyłącznie dopuszczenia nadbudowy o poddasze użytkowe, istniejących budynków mieszkalnych o dwóch kondygnacjach nadziemnych za wyjątkiem budynków położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie o godz.12oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2016r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nieborów. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Nieborów do rozstrzygnięcia.

Nieborów, dnia 25.02.2016r.

 

                                                                                              Wójt Gminy Nieborów

                                                                                               /-/ Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
    data wytworzenia: 2016-02-25
  • opublikował: Paweł Tartanus
    data publikacji: 2016-02-29 14:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-29 14:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50030
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-30 14:39

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 630129
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 17:16

Stopka strony