Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nieborów, dnia 10.05.2016r.

Znak: GKI.6733.1.2016

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

 że na wniosek P.P.H.U. „MSDW” Marcin Salamon  99-418 Bełchów, ul. Piaskowa 3A, zostało wszczęte na postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0, 4 kV i kablowo-napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, realizowanej na nieruchomości położonej w miejscowości Bełchów, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 787/18 i 643/2, gmina Nieborów.

 

      W związku z tym, można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Nieborowie, pokój nr 106.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Nieborów

                                                                                     /-/ Andrzej Werle

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2016-05-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-05-11 09:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 177956
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-11-22 12:18