Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm./ oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r.poz. 1235 z póżn. zm./.

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 19 sierpnia 2016 r. na wniosek Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej we wsi Dzierzgów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 501.

Ewentualne wnioski i uwagi w powyższej sprawie można składać do Wójta Gminy Nieborów pokój nr 106 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i określić czego dotyczy.

Nieborów, dnia 31.08.2016 r.

 

Wojt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-08-31 12:20
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-31 12:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 185190
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-12-03 11:28