Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu Fabryki Maszyn XCMG-EUROPA Sp. z o.o., Oddział w Kompinie 118, 99-416 Nieborów, istniejącym wylotem do rowu odpływowego, zlokalizowanego na dz. nr 348/1 obręb Kompina, a następnie do rowu melioracyjnego R-A w km 13+10 jego biegu.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu Fabryki Maszyn XCMG-EUROPA Sp. z o.o., Oddział w Kompinie 118, 99-416 Nieborów, istniejącym wylotem do rowu odpływowego, zlokalizowanego na dz. nr 348/1 obręb Kompina, a następnie do rowu melioracyjnego R-A w km 13+10 jego biegu.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-12-31 11:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolimów znak: GRP.6220.6.9.2021 z dnia 17.12.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GRP.6220.6.8.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ew. 71/1, 72/1 w obrębie Jasionna, Gmina Bolimów".

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Bolimów znak: GRP.6220.6.9.2021 z dnia 17.12.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GRP.6220.6.8.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ew. 71/1, 72/1 w obrębie Jasionna, Gmina Bolimów".)

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 185, obręb Nieborów, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie”.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewid. nr 185, obręb Nieborów, gm. Nieborów, pow. łowicki, woj. łódzkie”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-10-19
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-10-20 13:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej wykonanej w ramach zadania pn. Piaski-Karolew II etap 2, w granicach działek ozn. nr ewid. 300/10, 300/11, ze względu na kolizję z projektowanym budynkiem mieszkalnym, obręb Bednary Kolonia, gmina Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci melioracyjnej wykonanej w ramach zadania pn. Piaski-Karolew II etap 2, w granicach działek ozn. nr ewid. 300/10, 300/11, ze względu na kolizję z projektowanym budynkiem mieszkalnym, obręb Bednary Kolonia, gmina Nieborów, powiat łowicki, woj. łódzkie.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  data wytworzenia: 2021-09-20
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-09-27 11:10
 • zmodyfikował: Marta Wiśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-27 10:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolimów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej "Bolimów" z magazynem energii"

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Bolimów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej "Bolimów" z magazynem energii")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Linart - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-08-26
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-09-01 08:24

Obwieszczenie oraz Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące wydania Decyzji Nr 9/2021 znak: WOOŚ.420.6.2020.JCh.24 z dnia 22 czerwca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu".

drukuj (Obwieszczenie oraz Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące wydania Decyzji Nr 9/2021 znak: WOOŚ.420.6.2020.JCh.24 z dnia 22 czerwca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-06-24 09:43
 • zmodyfikował: Marta Wiśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-24 09:41

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu".

drukuj (Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu".)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-05-13 14:22

Obwieszczenie znak: ROS.6220.8.2021.MW zawiadamiające strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

drukuj (Obwieszczenie znak: ROS.6220.8.2021.MW zawiadamiające strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-09-14 10:19

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZZŚ.5.435.1.120.2021.MP

drukuj (Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu znak: WA.ZZŚ.5.435.1.120.2021.MP)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-09-14 10:15

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.251.2021.ZŻł.5 z dnia 1 czerwca 2021 r.

drukuj (Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4220.251.2021.ZŻł.5 z dnia 1 czerwca 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-08-30 17:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących.

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-03-23
 • opublikował: Marta Wiśniewska
  data publikacji: 2021-03-24 15:47

Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającej się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy do 2.8 MW zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 381 i 384 obręb: Kompina, gmina: Nieborów, powiat: łowicki, województwo: łódzkie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22932
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-14 14:25:40