Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) w nawiązaniu do uchwały Nr XXIII/115/12 z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia 2015r. do 1 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie w godz. urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie o godz.10oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 15 czerwca 2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nieborów. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Nieborów do rozstrzygnięcia.

                                                                   Wójt Gminy Nieborów

                                                                       /-/ Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-04-23 07:19
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-23 07:20

Załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-04-23 07:19
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-22 09:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 166863
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-20 12:38