Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Odnaleziono pozycji: 16

przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-11-14 godz. 15:25 do piątek 2019-11-29 godz. 13:00
data zakończenia: czwartek 2019-12-05 godz. 16:15
Ogłoszenie nr 622711-N-2019 z dnia 2019-11-14 r.   Gmina Nieborów: Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gm. Nieborów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
ostatnia aktualizacja: 2019-12-05 16:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-09-12 godz. 15:05 do piątek 2019-09-27 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-10-09 godz. 22:30
    Ogłoszenie nr 596945-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.   Gmina Nieborów : „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-09 22:30
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2019-09-06 godz. 15:55 do piątek 2019-09-20 godz. 10:00
data zakończenia: środa 2019-10-09 godz. 15:00
Ogłoszenie nr 594613-N-2019 z dnia 2019-09-06 r.   Gmina Nieborów : Realizacja zadania w ramach Funduszy Dróg Samorządowych na drodze powiatowej Nr 2704 E odcinek Bobrowniki - Bełchów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2019-10-09 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-08-08 godz. 13:50 do wtorek 2019-08-20 godz. 12:30
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu GZEAS.ZP.1.2019 OGŁOSZENIE KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W NIEBOROWIE o sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, autobusu szkolnego FS-Lublin stanowiącego własność Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nieborowie...
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-07-01 godz. 17:15 do wtorek 2019-07-16 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-09-09 godz. 17:55
Ogłoszenie nr 567713-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.   Gmina Nieborów : Przebudowa drogi gminnej Mysłaków-Nieborów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak...
ostatnia aktualizacja: 2019-09-09 17:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od czwartek 2019-06-27 do poniedziałek 2019-07-15 godz. 11:00
data zakończenia: czwartek 2019-08-22 godz. 07:11
Gmina Nieborów: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-22 07:11
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2019-05-14 godz. 08:55 do środa 2019-05-29 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-06-18 godz. 18:00
Ogłoszenie nr 546947-N-2019 z dnia 2019-05-14 r. Gmina Nieborów: "Budowa drogi gminnej w Kompinie" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-18 18:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-25 godz. 17:00 do środa 2019-04-10 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-18 godz. 20:00
Początek formularza Ogłoszenie nr 529494-N-2019 z dnia 2019-03-25 r. Gmina Nieborów: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nieborowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-18 20:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-09-05 godz. 14:45 do środa 2018-09-26 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-09-28 godz. 13:00
Ogłoszenie nr 613219-N-2018 z dnia 2018-09-05 r. Gmina Nieborów: Udzielenie Gminie Nieborów długoterminowego kredytu do kwoty 2 780 003,37 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzy złote 37/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...
ostatnia aktualizacja: 2018-09-28 13:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-06-08 godz. 14:00 do czwartek 2018-06-28 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-07-06 godz. 09:05
    Ogłoszenie nr 570415-N-2018 z dnia 2018-06-08 r.   Gmina Nieborów : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski ( tzw.Trzcinówka) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze...
ostatnia aktualizacja: 2018-07-06 09:05
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-05-22 godz. 14:35 do czwartek 2018-06-07 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-06-29 godz. 15:00
    Ogłoszenie nr 562181-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.   Gmina Nieborów : Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wyrównawczego na płycie fundamentowej w Bełchowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...
ostatnia aktualizacja: 2018-06-29 15:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-04-20 godz. 15:00 do poniedziałek 2018-05-07 godz. 13:00
data zakończenia: wtorek 2018-05-29 godz. 14:55
Ogłoszenie nr 548682-N-2018 z dnia 2018-04-20 r.   Gmina Nieborów : Przebudowa drogi w Dzierzgowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-29 14:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od wtorek 2018-04-17 godz. 11:05 do poniedziałek 2018-05-07 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2018-05-25 godz. 13:45
Ogłoszenie nr 546055-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Gmina Nieborów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Bobrowniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-05-25 13:45
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-03-23 godz. 11:35 do wtorek 2018-04-10 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-04-23 godz. 14:40
Ogłoszenie nr 535610-N-2018 z dnia 2018-03-23 r.   Gmina Nieborów : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień - Karolew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-23 14:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od piątek 2018-03-23 godz. 11:25 do wtorek 2018-04-10 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2018-04-23 godz. 14:35
Ogłoszenie nr 535502-N-2018 z dnia 2018-03-23 r. Gmina Nieborów: Przebudowa drogi Dzierzgów - Dzierzgówek OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub...
ostatnia aktualizacja: 2018-04-23 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: wszczęty
okres składania ofert od środa 2018-02-07 godz. 16:30 do piątek 2018-02-23 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2018-03-02 godz. 14:17
Ogłoszenie nr 515429-N-2018 z dnia 2018-02-07 r. Gmina Nieborów: Przebudowa dróg w gm. Nieborów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu...
ostatnia aktualizacja: 2018-03-02 14:17

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 487166
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 11:07

Stopka strony