Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXIII/156/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2017 – 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 10:53

Uchwała Nr XXXIII/155/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 10:53

Uchwała Nr XXXIII/154/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/106/2016 Rady Gminy Nieborów w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 10:54

Uchwała Nr XXXIII/153/2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 10:55

Uchwała Nr XXXIII/151/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/135/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 10:56

Uchwała Nr XXXIII/150/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 10:56

Uchwała Nr XXXII/149/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44

Uchwała Nr XXXII/148/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44

Uchwała Nr XXXII/147/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 09:52

Uchwała Nr XXXII/146/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44

Uchwała Nr XXXII/145/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44

Uchwała Nr XXXII/144/2016 w sprawie warunków udzielania bonifikaty oraz określenia wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży użytkownikom wieczystym prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44

Uchwała Nr XXXII/143/2016 w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Nieborów oraz określenia stawki procentowej tej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-01-27 10:44

Uchwała Nr XXXI/142/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bednary

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXXI/141/2016 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXXI/140/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXXI/139/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXXI/138/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 4 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXXI/137/2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXXI/136/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXXI/135/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2016-11-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXX/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-10-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 09:16

Uchwała Nr XXX/133/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-10-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXX/132/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-10-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 09:11

Uchwała Nr XXX/131/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-10-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXX/130/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-10-21
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXIX/129/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36

Uchwała Nr XXVIII/128/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 09:36
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 09:02

Uchwała Nr XXVIII/127/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXVIII/126/2016 w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Nieborów w roku budżetowym 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXVII/125/2016 w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXVII/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXVII/123/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-27 09:06

Uchwała Nr XXVII/122/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Bargieła
  data wytworzenia: 2016-08-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-27 09:06

Uchwała Nr XXVI/121/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXVI/120/2016 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa Gminy Nieborów z Gminą Bielawy, Gminą Łowicz i Gminą Piątek w celu realizacji projektu partnerskiego „Czyste powietrze – montaż instalacji proekologicznych w Gminie Nieborów, Bielawy, Łowicz i Piątek”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXVI/119/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 14:12
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 14:11

Uchwała Nr XXV/118/2016 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXV/117/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXV/116/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 09:42

Uchwała Nr XXV/115/2016 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXV/114/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-27 08:47

Uchwała Nr XXV/113/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXV/112/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXV/111/2016 w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nieborów na rok 2016”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 09:12

Uchwała Nr XXV/110/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 14:06
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 14:06

Uchwała Nr XXV/109/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Bargieła
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 08:31

Uchwała Nr XXV/108/2016 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Bargieła
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-09-27 08:26

Uchwała Nr XXIV/107/2016 w sprawie zmiany Uchwały NR XX/93/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mysłaków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-06-16 14:56

Uchwała Nr XXIV/106/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-06-16 14:56

Uchwała Nr XXIV/105/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/70/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek, Kompina, Mysłaków i Piaski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-06-16 14:56

Uchwała Nr XXIV/104/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/96/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-06-16 14:56
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-16 14:51

Uchwała Nr XXII/103/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 14:05
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 14:04

Uchwała Nr XXII/102/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 14:00
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 13:59

Uchwała Nr XXII/101/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-06-16 14:56

Uchwała Nr XXII/100/2016 w sprawie zmiany Uchwały NR XX/93/2016 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mysłaków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-06-16 14:56

Uchwała Nr XXII/99/2016 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-06-16 14:56

Uchwała Nr XXII/98/2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-06-16 14:56

Uchwała Nr XXII/97/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2016-04-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-12-07 14:00
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-07 13:57

Uchwała Nr XXI/96/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-04-28 11:53
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 07:48

Uchwała Nr XXI/95/2016 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2014-2022”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Bajor
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-04-28 11:53

Uchwała Nr XX/94/2016 w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nieborów na rok 2016”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Siewierska
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-04-28 11:53

Uchwała Nr XX/93/2016 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Mysłaków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-04-28 11:53

Uchwała Nr XX/92/2016 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-03-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-04-28 11:53

Uchwała Nr XIX/91/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:50

Uchwała Nr XIX/90/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:45

Uchwała Nr XIX/89/2016 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:45

Uchwała Nr XVIII/86/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-01-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVIII/85/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-01-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVIII/84/2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-01-27
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25436
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-27 10:56:28