Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXII/205/20 w sprawie „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2021 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 2021”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:46

Uchwała Nr XXXII/204/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:45

Uchwała Nr XXXII/203/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:45

Uchwała Nr XXXII/202/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:45

Uchwała Nr XXXII/201/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:44

Uchwała Nr XXXII/200/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:44

Uchwała Nr XXXII/199/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:44

Uchwała Nr XXXII/198/20 w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:43

Uchwała Nr XXXII/197/20 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-01-15 11:43

Uchwała Nr XXXI/196/20 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:43

Uchwała Nr XXXI/195/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:44

Uchwała Nr XXXI/194/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:46

Uchwała Nr XXXI/193/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:45

Uchwała Nr XXXI/192/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:33

Uchwała Nr XXXI/191/20 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:45

Uchwała Nr XXXI/190/20 w sprawie wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:30

Uchwała Nr XXXI/189/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:29

Uchwała Nr XXXI/188/20 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 141 położonej w Dzierzgowie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:45

Uchwała Nr XXXI/187/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oraz powierzchni dachu na okres 5 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:45

Uchwała Nr XXXI/186/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Kompina, Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-12-11 08:23

Uchwała Nr XXX/185/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-11-02 16:34

Uchwała Nr XXX/183/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-11-02 14:51

Uchwała Nr XXX/182/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Nieborów nieruchomości w obrębie Bobrowniki z przeznaczeniem pod drogę gminną

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-11-02 14:50

Uchwała Nr XXX/181/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Nieborów nieruchomości w obrębie Bednary z przeznaczeniem pod drogę gminną

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-11-02 14:49

Uchwała Nr XXX/180/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Nieborów nieruchomości w obrębie Dzierzgówek z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-11-02 14:49

Uchwała Nr XXX/179/20 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-11-02 14:44

Uchwała Nr XXX/178/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-11-02 14:53

Uchwała Nr XXIX/177/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-10-07 14:33

Uchwała Nr XXIX/176/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-10-07 09:21

Uchwała Nr XXIX/175/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-10-07 09:18

Uchwała Nr XXIX/174/20 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-10-07 09:14

Uchwała Nr XXIX/173/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Dzierzgów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-10-07 09:02

Uchwała Nr XXIX/172/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień (zmiana dotyczy terenu o symbolu 14.13.MNr położonego w miejscowości Michałówek)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-10-07 08:37

Uchwała Nr XXIX /171/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/144/06 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Chyleniec, Dzierzgów, Dzierzgówek, Karolew, Mysłaków, Nieborów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 221 poz. 1723) (zmiana dotyczy fragmentu terenu o symbolu 6.19.RMu położonego w miejscowości Chyleniec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-10-07 08:34

Uchwała Nr XXVIII/170/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-09-10 09:05

Uchwała Nr XXVIII/169/20 w sprawie rozpatrzenia skargi p. xxx na brak działań Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-09-01 14:21

Uchwała Nr XXVIII/168/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nieborowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-09-01 13:51

Uchwała Nr XXVIII/167/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 3 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-09-01 13:50

Uchwała Nr XXVII/166/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-08-20 09:24

Uchwała Nr XXVII/165/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-08-17 16:54

Uchwała Nr XXVII/164/20 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi nr 2705 E Karolew – Łasieczniki – Nieborów odcinek Karolew – Łasieczniki, 2701E Łasieczniki – Sypień – Bednary odcinek w m. Sypień i 2702E Stacja Kolejowa – Sypień odcinek w m. Sypień w granicach administracyjnych Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-08-17 16:53

Uchwała Nr XXVI/163/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-07-24
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-08-06 14:15

Uchwała Nr XXVI/162/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-07-24
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-08-06 14:08

Uchwała Nr XXV/161/20 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:48

Uchwała Nr XXV/160/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieborów za rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:47

Uchwała Nr XXV/159/20 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieborów za rok 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:46

Uchwała Nr XXV/158/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:44

Uchwała Nr XXV/157/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:41

Uchwała Nr XXV/156/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:40

Uchwała Nr XXV/155/20 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:50

Uchwała Nr XXV/154/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nieborów na rok szkolny 2020/2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:35

Uchwała Nr XXV/153/20 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-07-09 12:33

Uchwała Nr XXIV/152/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-06-05 11:30

Uchwała Nr XXIV/151/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobów mienia gminnego, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele publiczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-06-05 11:30

Uchwała Nr XXIV/150/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z ułamkową częścią gruntu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-06-05 11:30

Uchwała Nr XXIV/149/20 w sprawie przyjęcia przez Gminę Nieborów prowadzenie zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów – Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370E do granicy administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-06-05 11:30

Uchwała Nr XXIV/148/20 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-06-05 11:30

Uchwała XXIV/147/20 w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2020 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 2020”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-06-05 11:30

Uchwała Nr XXIV/146/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Dzierzgów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-06-05 11:30

Uchwała Nr XXIII/145/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-05-06 10:44

Uchwała Nr XXIII/144/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-04-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-05-06 10:17

Uchwała Nr XXII/143/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-04-29 14:40

Uchwała Nr XXII/142/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-04-29 14:38

Uchwała Nr XXII/141/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-04-29 14:33

Uchwał Nr XXII/140/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-03-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-04-29 14:25

Uchwała Nr XXI/139/20 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wariantów przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-03-09 16:14

Uchwała Nr XXI/138/20 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-03-09 16:12

Uchwała Nr XXI/137/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2020 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-03-09 16:10

Uchwała Nr XXI/136/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nieborów nieruchomości w obrębie Bednary z przeznaczeniem pod drogę gminną

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-03-06 13:55

Uchwała Nr XXI/135/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-03-06 13:52

Uchwała Nr XXI/134/20 w sprawie przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-03-06 13:45

Uchwała Nr XXI/133/20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-03-06 13:28

Uchwała Nr XX/132/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 3 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-14 07:50

Uchwała Nr XX/131/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-14 07:48

Uchwała Nr XX/130/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-14 07:46

Uchwała Nr XX/129/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nieborów Nr XIX/123/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-14 07:44

Uchwała Nr XX/128/20 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nieborów Nr XIX/122/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-13 14:40

Uchwała Nr XX/127/20 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2020 rok

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-13 14:39

Uchwała Nr XX/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-13 14:36

Uchwała Nr XX/125/20 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Nieborów oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-13 14:35

Uchwała Nr XX/124/20 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-02-13 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13720
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-24 13:19:48