Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr LXI/373/23 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:54

Uchwała Nr LXI/370/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:54
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 08:57

Uchwała Nr LXI/369/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 5 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:53

Uchwała Nr LXI/368/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 5 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:53

Uchwała Nr LXI/367/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:53
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 08:47

Uchwała Nr LXI/366/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:52

Uchwała Nr LXI/365/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 3 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:52
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 08:48

Uchwała Nr LXI/364/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:52

Uchwała Nr LX/363/23 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy komisji Rady Gminy Nieborów na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:16

Uchwała Nr LX/362/23 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:15
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 08:48

Uchwała Nr LX/361/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:07

Uchwała Nr LX/360/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:07

Uchwała Nr LX/359/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:07
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-17 11:06

Uchwała Nr LX/358/23 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 271
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-02 09:00:02