Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr LXII/408/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-09-11 14:38

Uchwała Nr LXII/407/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-09-11 14:37

Uchwała Nr LXVII/406/23 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-09-05 11:38

Uchwała Nr LXVII/405/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nieborowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-09-05 11:38

Uchwała Nr LXVII/404/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-08-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-09-05 11:38

Uchwała Nr LXVI/403/23 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-08-22 10:45
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-22 12:49

Uchwała Nr LXVI/402/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-08-22 10:45
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-22 12:50

Uchwała Nr LXV401/23 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:18

Uchwała Nr LXV/400/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieborów za rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:18

Uchwała Nr LXV/399/23 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieborów za rok 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:18

Uchwała Nr LXV/398/23 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:18

Uchwała Nr LXV/397/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:18
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 12:16

Uchwała Nr LXV/396/23 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:18

Uchwała Nr LXV/395/23 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LV/330/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:17

Uchwała Nr LXV/394/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:17

Uchwała Nr LXV/393/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXV/119/05 Rady gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 317 poz. 2928 ze zm.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:17

Uchwała Nr LXVI/392/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy, fragmentu nieruchomości gruntowej, na okres 10 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-07-13 12:17

Uchwała Nr LXIV/391/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-06-15 10:53

Uchwała Nr LXIV/390/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-05-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-06-15 10:53

Uchwała Nr LXIII/389/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-05-16 13:59

Uchwała Nr LXIII/388/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-05-16 13:58

Uchwała Nr LXII/387/23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-13 13:25

Uchwała Nr LXII/386/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-13 13:23

Uchwała Nr LXII/385/23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:46

Uchwała Nr LXII/384/23 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:46

Uchwała Nr LXII/383/23 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2023 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:46

Uchwała Nr LXII/382/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. "Kompleksowe prace konserwatorskie przy zewnętrznej stolarce okiennej i drzwiowej kościoła pw. MB Bolesnej w Nieborowie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:46
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 09:48

Uchwała Nr LXII/381/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. "Remont więźby wraz z wymianą pokrycia dachu na budynku Dom rządcy i owczarnia w Nieborowie”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:45
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 09:38

Uchwała Nr LXII/380/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. "Rewitalizacja budynku kościoła pw. Św. Macieja Apostoła w Bełchowie i cmentarza przykościelnego wraz z przyległymi zabudowaniami”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:45

Uchwała Nr LXII/379/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. "Prace konserwatorskie w obrębie polichromii prezbiterium kościoła pw. Św. Wojciecha w Kompinie wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:45
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 09:37

Uchwała Nr LXII/378/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. "Prace remontowe wnętrza w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Macieja Ap. i św. Małgorzaty dz. m w Bednarach”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:45

Uchwała Nr LXII/377/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. "Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej budynku Świątyni Diany w Arkadii”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:44

Uchwała Nr LXII/376/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku pn. "Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej Spichlerza w Muzeum w Nieborowie i Arkadii"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:44

Uchwała Nr LXII/375/23 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Dzierzgówku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:44

Uchwała Nr LXII/374/23 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIV/85/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dzierzgówku oraz ustalenia jego statutu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-04-05 09:44

Uchwała Nr LXI/373/23 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:54

Uchwała Nr LXI/372/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-29 13:25

Uchwała Nr LXI/371/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-29 13:22

Uchwała Nr LXI/370/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:54
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 08:57

Uchwała Nr LXI/369/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 5 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:53

Uchwała Nr LXI/368/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 5 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:53

Uchwała Nr LXI/367/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:53
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 08:47

Uchwała Nr LXI/366/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:52

Uchwała Nr LXI/365/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 3 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:52
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 08:48

Uchwała Nr LXI/364/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/20 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-03-02 08:52

Uchwała Nr LX/363/23 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy komisji Rady Gminy Nieborów na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:16

Uchwała Nr LX/362/23 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:15
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-03-02 08:48

Uchwała Nr LX/361/23 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:07

Uchwała Nr LX/360/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:07

Uchwała Nr LX/359/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:07
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-17 11:06

Uchwała Nr LX/358/23 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-02-17 11:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1494
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-11 14:38:01