Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr LIX/357/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 - 2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-18 14:35

Uchwała Nr LIX/356/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-18 14:37

Uchwała Nr LIX/355/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-18 14:31

Uchwała Nr LIX/354/22 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-18 14:28

Uchwała Nr LIX/353/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-18 14:26

Uchwała Nr LIX/352/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, obszar położony w obrębach ewidencyjnych Bełchów i Dzierzgów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-04 12:41

Uchwała Nr LIX/351/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Bobrowniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-04 12:41

Uchwała Nr LIX/350/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragmenty wsi Bednary i Bełchów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2023-01-04 12:41

Uchwała Nr LVIII/349/22 w sprawie zmian w w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-12-15 10:59

Uchwała Nr LVIII/348/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-12-09 14:24

Uchwała Nr LVIII/347/22 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-12-09 14:24

Uchwała Nr LVIII/346/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Bełchowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-12-09 14:24

Uchwała Nr LVIII/345/22 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 313/3 położonej w miejscowości Janowice, gm. Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-12-09 14:23

Uchwała Nr LVIII/344/22 ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-12-09 14:23

Uchwała Nr LVIII/343/22 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-12-09 14:23

Uchwała Nr VIII/342/22 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-12-09 14:23

Uchwała Nr LVII/341/22 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Nieborów w roku 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-11-09 13:36

Uchwała Nr LVII/340/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2022-11-22 11:38

Uchwała Nr LVII/339/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-11-09 13:36

Uchwała Nr LVII/338/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-11-09 13:37

Uchwała Nr LVII/337/22 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-11-09 13:35

Uchwała Nr LVII/336/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Bobrownikach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-10-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-11-09 13:35

Uchwała Nr LVI/335/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-10-18 08:32

Uchwała Nr LVI/334/22 w sprawie zmiany budżetu gmina na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-10-18 08:32

Uchwała Nr LVI/333/22 w sprawie zmiany uchwały Nr L/305/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2022 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-10-18 08:32

Uchwała Nr LVI/332/22 w sprawie przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów do organu regulacyjnego, celem wydania opinii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-10-18 08:32

Uchwała Nr LV/331/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-09-20 11:33

Uchwała Nr LV/330/22 uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-09-09 13:00

Uchwała Nr LV/329/22 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieborów na rok szkolny 2022/2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-09-09 13:00

Uchwała Nr LV/328/22 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-09-09 12:59

Uchwała Nr LV/327/22 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-09-09 12:59

Uchwała Nr LV/326/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-09-09 12:59

Uchwała Nr LIV/325/22 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-07-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-08-08 16:15

Uchwała Nr LIV/324/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-07-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-08-08 16:10

Uchwała Nr LIII/323/22 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-07-12 14:41

Uchwała Nr LIII/322/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieborów za rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-07-12 14:41

Uchwała Nr LIII/321/22 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieborów za rok 2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-07-12 14:41

Uchwała Nr LIII/319/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-07-12 14:40

Uchwała Nr LIII/318/22 w sprawie przekazania Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów do organu regulacyjnego, celem wydania opinii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-07-12 09:36

Uchwała Nr LIII/317/22 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-07-12 09:36

Uchwała Nr LII/316/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-06-09 09:40

Uchwała Nr LII/315/22 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-06-09 09:33

Uchwała Nr LI/314/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-05-13 13:32

Uchwała Nr LI/313/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-05-12 12:19

Uchwała Nr LI/312/22 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-05-12 12:18

Uchwała Nr LI/311/22 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dzierzgówku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-05-12 12:14

Uchwała Nr L/310/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:38

Uchwała Nr L/309/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:38

Uchwała Nr L/308/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:38

Uchwała Nr L/307/22 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji medycznej oraz szczepień Covid-19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:38

Uchwała Nr L/306/22 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:37

Uchwała Nr L/305/22 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2022 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:36

Uchwała Nr L/304/22 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:36

Uchwała Nr L/303 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:36

Uchwała Nr L/302/22 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:34

Uchwała Nr L/301/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nieborów na lata 2022-2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:34

Uchwała Nr L/300/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nieborów na lata 2022-2025

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Bakalarski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-03-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-04-14 10:34

Uchwała Nr XLIX/299/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-24 14:59

Uchwała Nr XLIX/298/22 w sprawie sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

drukuj (Uchwała Nr XLIX/298/22 w sprawie sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-24 15:11

Uchwała Nr XLIX/297/2 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-24 14:59
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-24 15:03

Uchwała Nr XLIX/296/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-24 14:59

Uchwała Nr XLIX/295/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bobrowniki, Kompina, Mysłaków i Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-23 08:31

Uchwała Nr XLVIII/294/22 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy komisji Rady Gminy Nieborów na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-11 14:35

Uchwała Nr XLVIII/293/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-11 14:35

Uchwała Nr XLVIII/292/22 w sprawie wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-11 14:34

Uchwała Nr XLVIII/291/22 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia dla spółek wodnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-11 14:34

Uchwała Nr XLVIII/290/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nieborów, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-11 14:34

Uchwała Nr XLVIII/289/22 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2021 - 2027"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2022-01-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-02-11 14:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6859
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-17 11:06:15