Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIX/88/2016 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-02-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:46

Uchwała Nr XVII/82/2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVII/81/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVII/80/2015 w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu Łowicka Grupa Rybacka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:26

Uchwała Nr XVII/79/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVII/78/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVI/77/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2015 – 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVI/76/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:16

Uchwała Nr XVI/75/2015 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVI/74/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49

Uchwała Nr XVI/73/2015 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:11

Uchwała Nr XVI/72/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragment wsi Sypień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:07

Uchwała Nr XVI/71/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragment wsi Kompina

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:07

Uchwała Nr XVI/70/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bednary – Kolonia Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek, Kompina, Mysłaków i Piaski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2016-03-07 08:49
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-07 08:07

Uchwała Nr XV/69/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łowicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 10:20

Uchwała Nr XV/68/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczak
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 10:18
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 10:22

Uchwała Nr XV/67/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczak
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 10:11

Uchwała Nr XV/66/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 10:07
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 10:21

Uchwała Nr XV/65/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Longina Rybus
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 10:15

Uchwała Nr XV/64/2015 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczak
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 10:01

Uchwała Nr XV/63/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sobczak
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:59

Uchwała Nr XIV/61/2015 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:39

Uchwała Nr XIV/60/2015 w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:33

Uchwała Nr XIV/59/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-10-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:29

Uchwała Nr XIII/58/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi i do Sadu Rejonowego w Łowiczu na kadencję lat 2016 - 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:21

Uchwała Nr XIII/57/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:18

Uchwała Nr XII/56/2015 w sprawie współdziałania Gminy Nieborów z Powiatem Łowickim, Miastem Łowiczem i Gminą Łowicz w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie koncepcji, dokumentacji techniczno-budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia związanego z utworzeniem szlaku turystyczno-rowerowego ,,Perły Księstwa Łowickiego”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:15

Uchwała Nr XII/55/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:11

Uchwała Nr XII/54/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/47/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 09:07

Uchwała Nr XII/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 08:59

Uchwała Nr XII/52/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 08:23

Uchwała Nr XI/51/2015 w sprawie przyjęcia darowizny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 08:19

Uchwała Nr XI/50/2015 w sprawie przyjęcia darowizny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 08:17

Uchwała Nr XI/49/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia darowizny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 08:15

Uchwała Nr XI/48/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 08:12

Uchwała Nr XI/47/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łowickiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 08:09

Uchwała Nr XI/46/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-07-17
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-12-07 08:05
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 08:10

Uchwała Nr X/45/2015 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-07-10 13:29

Uchwała Nr X/44//2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-07-10 13:29

Uchwała Nr X/43/2015 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-07-10 13:29

Uchwała Nr X/42//2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-07-10 13:29

Uchwała Nr X/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-07-10 13:29

Uchwała Nr X/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, na okres 3 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-07-10 13:29

Uchwała Nr X/392015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, na okres 3 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-07-10 13:29
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-10 13:30

Uchwała Nr X/38/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-12-07 07:55
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 07:54

Uchwała Nr X/37/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Bargieła
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-07-10 13:29

Uchwała Nr IX/36/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA ŁOWICKA”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-06-10 09:10

Uchwała Nr IX/35/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Nieborów ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „GNIAZDO”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-06-10 09:10
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 09:10

Uchwała Nr IX/34/2015 w sprawie wyznaczenia delegata na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-06-10 09:10

Uchwała Nr IX/33/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-12-07 07:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 07:41

Uchwała Nr IX/32/2015 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Bargieła
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-06-10 09:10
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 08:56

Uchwała Nr IX/31/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Nieborów i Sypień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Bargieła
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-06-10 09:10
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 08:56

Uchwała Nr IX/30/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Bargieła
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-06-10 09:10
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 08:57

Uchwała Nr VIII/29/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieborów na lata 2015 - 2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-05-14 08:53
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 08:58

Uchwała Nr VIII/28/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-05-14 08:53
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 08:58

Uchwała Nr VIII/27/2015w sprawie zmiany uchwały Nr VI/20/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-05-14 08:53
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 08:59

Uchwała Nr VII/26/2015 w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Bzura"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
   data wytworzenia: 2015-03-27
  • opublikował: Elżbieta Drzewic
   data publikacji: 2015-04-08 12:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Związek Międzygminny "Bzura"
   data wytworzenia: 2015-03-03
  • opublikował: Elżbieta Drzewic
   data publikacji: 2015-04-08 12:12

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-04-08 12:14

Uchwała Nr VII/25/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-04-16 09:28

Uchwała Nr VII/24/2015 w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Nieborów na rok 2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-04-08 12:14
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-08 12:04

Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-03-05 11:23

Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Nieborów na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-04-16 09:22
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-16 09:13

Uchwała Nr VI/21/2015 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest dla Gminy Nieborów na lata 2015 - 2032

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-03-05 11:23

Uchwała Nr VI/20/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedzkoli dla których Gmina Nieborów jest organem prowadzącym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-03-05 11:23

Uchwała Nr VI/19/2015 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Tataj
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-03-05 11:08
 • zmodyfikował: Elżbieta Drzewic
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-05 11:08

Uchwała Nr VI/18/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Tataj
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-03-05 11:08

Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Niedbałka
  data wytworzenia: 2015-01-30
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-02-19 10:53

Uchwała Nr V/16/2015 w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-01-30
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-02-19 10:53

Uchwała Nr V/15/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Ragy Gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Drzewic
  data wytworzenia: 2015-01-30
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-02-19 10:53

Uchwała Nr V/14/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-01-30
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-02-19 10:53

Uchwała Nr V/13/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2015-2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Sobczak
  data wytworzenia: 2015-01-30
 • opublikował: Elżbieta Drzewic
  data publikacji: 2015-02-19 10:53
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-05 10:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26539
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-07 08:48:54