Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/219/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:19

Uchwała Nr XXXV/218/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:18

Uchwała Nr XXXV/217/21 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:18

Uchwała Nr XXXV/216/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2021 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:18

Uchwała Nr XXXV/215/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości gruntowej, na okres 4 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:17

Uchwała Nr XXXV/214/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:17

Uchwała Nr XXXV/213/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:16

Uchwała Nr XXXIV/212/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Nieborów i zwrotu tej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:40

Uchwała Nr XXXIII/211/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy komisji Rady Gminy Nieborów na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:40

Uchwała Nr XXXIII/210/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej podjęcia uchwały stanowiskowej potępiającej dyskryminację mieszkańców Gminy Nieborów w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Uchwała Nr XXXIII/209/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Uchwała Nr XXXIII/208/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Uchwała Nr XXXIII/207/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Uchwała Nr XXXIII/206/21 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2014 – 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 335
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-02 11:03